Wat ‘ABRIKOZENPITTEN’ en daarin dan de Laetrile/B17 kan bewerkstelligen in het door kanker aangetaste lichaam

Wat ‘ABRIKOZENPITTEN’ en daarin dan de Leatrile/B17 kan bewerkstelligen in het door kanker aangetaste lichaam.
Zelf ben ik nog steeds verbaasd als ik mag horen van mensen dat zij aan de beterende hand zijn, ja zelfs volkomen genezen zijn van toch een der meest gruwelijke ziektes van onze tijd: KANKER!
Die kanker die zo ruimschoots kans krijgt gezien ons leef- en eetpatroon. Want het is juist het gebrek aan voldoende afweerstoffen in onze dagelijkse supermarkt-voeding, waar hoegenaamd geen stoffen meer inzitten die ons zouden moeten beschermen tegen deze gevreesde ziekte die inmiddels toeslaat bij één op de drie Europeanen.
De paar producten waar dan nog een restant van de juiste stof, B-17 of wel leatrile inzit en dat dan ook nog in steeds mindere mate, net zoals in bijna alle verse groente en fruitsoorten, waarin de vitamines steeds minder in blijken te zitten, is eigenlijk haast te verwaarlozen. Of u zou dagelijks enorme hoeveelheden broccoli, taugé, lijdzaadolie en appel-pitten moeten consumeren. Abrikozenpitten hebben en gelukkig maar; een grote concentratie van deze stof in zich, zodat tien pitjes per dag voldoende afweer geeft tegen kanker en als er eenmaal kanker is geconstateerd dan blijkt een 100-tal pitjes (gemalen) per dag en dat gedurende 3 tot ruim 4 maanden (afhankelijk .v.h. soort kanker) vaak voldoende te zijn om kankervrij te geraken. Hét product wat in vroeger tijden ruim en genoegzaam voorzien was van deze anti-kankerstof was: gerst, maar gerst is door allerlei omstandigheden ( regering ?) geen volksvoedsel meer en haast niet meer te verkrijgen.
Nu zijn er diverse sites waarvan de ene beweert dat men aan 40 pitjes per dag gedurende een kuur, voldoende heeft, de andere spreekt weer over 60 en wij zelfs over 100 pitjes per dag! Dit is te verklaren vanuit het gegeven dat er wel meer dan 100 soorten abrikozen in de wereld bestaan met ieder een eigen grootte van de vrucht dus ook van de pit in die vrucht! ( Het is overigens niet de pit, maar de KERN van de pit, en die wordt dan ook geleverd.) Wij importeren nu eenmaal een vrij kleine soort abrikozenpit. Maar één kilo blijft ten allen tijde één kilo. Dus vandaar dit verschil.
Afgelopen week werden wij wederom verblijd met een wel zeer goede tijding. Het betrof een mijnheer uit Gelderland die in Maart van dit jaar van de oncologen te horen kreeg dat hij nog slechts een levensverwachting had van 2 tot 3 maanden! En zo werd de man weggestuurd. Hij had een zware vorm van kanker in de longen en in zijn darmen en diverse gezwellen waren reeds vastgegroeid en er was sprake van uitzaaiingen zoals dat heet. De artsen konden ‘dus’ niets meer voor deze patiënt doen!!!
In arren moede heeft hij toen middels zoeken op het internet gelezen over abrikozenpitten en wat deze voor hem nog konden betekenen. En zo heeft men een kuur bij ons besteld en in juni j.l. is hij wederom op bezoek geweest bij de specialist in het ziekenhuis, die hem toen plompverloren zei: “Ik had niet gedacht dat u nog leefde”!
Op 22 oktober j.l. dus enkele dagen terug na dit stukje geschreven te hebben en dus 7 maanden ná het moeten aanhoren van het ‘medische’-doodsvonnis, leeft deze mijnheer nog en hoe? Hij voelt zich goed, niet ziek en gaat binnenkort wederom zijn opwachting maken in het ziekenhuis en wie weet dat men dan ook ‘officieel’ kan mededelen dat de kanker voltooid verleden tijd is.
Gelukkig is deze mijnheer er één van de weinigen die ons toestemming heeft gegeven dat, indien het écht nodig is, dat wij soortgelijke patiënten naar hem mogen verwijzen en wij hebben daarom ook zijn naam en telefoon gekregen dat als iemand echt van een ‘ervaringsdeskundige’ wil vernemen hoe e.e.a. verloopt, dat men hem dan via ons mag benaderen.
Zelf heb ik gewaarschuwd wat dat kan betekenen, want ik heb er inmiddels weet van hoe men mensen lastig kan vallen en dat soms op de meest vreemde tijdstippen, voor nadere informatie.
Zo ken ik een geval van iemand die uit en te treur mij telefonisch zat door te zagen over de werking van de abrikozenpitten en hij vroeg mij ook of ik iemand kende met een soortgelijke kanker zoals hij had én die dus ook was genezen middels de abrikozenpitten? Ja, die kende ik en ik wist dat ik die ex-patiënt ook zijn telefoonnummer door mocht geven indien men echt e.e.a. wilde weten en mij dus niet geloofde, noch de informatie die we verstrekken. Maar met die restrictie dat men dus niet bij nacht en ontij moest gaan bellen. Maar wat deed deze man, die mij gebeld had nadat ik hem onder die voorwaarde het telefoonnummer gegeven had? Wel die belde diezelfde avond nog tegen middernacht de persoon op die genezen was! Kijk, ik kan me de wanhoop voorstellen van iemand die ziek is en een ‘vonnis’ heeft aangehoord van de artsen. Maar blijf dan wel de fatsoensnormen in acht houden en zo verliezen wij dus wel vaker ‘referentie-adressen’! Want dit geval staat niet op zichzelf of is enig in z’n soort, helaas!
Feit is dat wij gelukkig wekelijks goede en positieve berichten mogen aanhoren van patiënten/klanten waar wij vaak mee in contact blijven én wat men óók dient te beseffen is; dat abrikozenpitten geen ultra wondermiddel zijn. Want mensen die écht helemaal in het allerlaatste stadium van de ziekte zijn aangeland en als het ware al brood- en broodmager zijn, uitgemergeld zelfs en in wezen vlak voor de dood staan, wel dan zijn abrikozenpitten ook geen supersonisch wonder redmiddel meer. Maar zolang men nog ‘enkele’ maanden levensverwachting heeft gekregen van de artsen, dan is een kuur met dit puur natuurlijke middel, nog een zeer reële kans op volledig herstel. Ook ná chemo en /of bestraling! Helaas kunnen wij geen garantie geven, maar de inmiddels vele, zeer vele getuigenissen van genezingen spreken boekdelen! En dat maakt dit werk, met soms ellenlange en zeer indringende telefoongesprekken over levensvragen tot een bijzonder fijne en nuttige bezigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *